Våra projekt
 

Bergskraft 11•13
Hållbar tillväxt i Bergslagen inom
Bergsbruk och relaterad Miljöteknik
Delprojekt
- Bergsbruk
- Miljöarbete (BrMiljö)
- Bergslagsregional utvecklingsplan strategier och aktivitetsplaner (BUSA)
- Kvinnligt nätverk (BQ)
MiNaLösningar En fortsättning på ett tidigare startat skolprojekt som syftar till att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen i regionen.
Projektet kommer att redovisas löpande i en blogg.

HögLösningar HögLösningar är ett projekt där elever på högstadiet forskar på de lokala miljöproblemen förknippade med Kvarntorpshögen i Kumla

Forskningsstation Kvarntorp Storskaliga experiment som syftar till att undersöka Kvarntorpshögen i Kumla kommun. Vad innehåller den och hur kommer miljön långsiktigt att påverkas av detta?

SlaggBerg Ett större följeprojekt till avslutad förstudie "Nya metoder för att återställa deponier". Projektet har som mål att öka metallutbytet genom att utnyttja nya tekniker och arbetsmetoder.

Min-Novation Projektet skall bygga upp ett regionalt och internationellt nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och små och medelstora företag som är verksamma inom utvinning av råvaror från gruvverksamheten i Östersjöregionen.

 

AKTUELLT

2014-01-15
Bergskraft 11•13 - arbetet går vidare
Nyhetsbrev Dec 2013>>

2013-11-18
OBS!
Gruvligt! med Bergskraft 11•13
Mer information >>
Boka direkt >>

2013-07-08
Vad händer efter Bergskraft 11•13? Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev Juni 2013 >>

2013-05-06
"Gräver efter jobb"
NA Affärsliv, 2013-03-15 >>

2013-01-29
"Forskning om Högens hemligheter", läs om skolprojektet HögLösningar i Kvarntorp, www.kumlanytt.se>>

2013-01-04
Gruvnäringen behöver arbetskraft! Läs mer om kompetensbehov och kartläggning av utbildningsutbud under fliken Bergskraft 11•13 och Kompetensbehov >>

2012-12-14
Läs det senaste om Bergskraft 11•13
Nyhetsbrev Dec 2012 >>

2012-12-11
Två nya rapporter från Bergskrafts följeforskning har nu publicerats.
Läs mer på Bergskrafts Följeforskning >>

Till Nyhetsbrev arkiv >>

Till BK-Nytt >> Blogg

Tillväxtverket 2013-04-23