Vår historia
Gruvdrift då och nu
För hundratals år sedan var gruvdriften en av Bergslagens största inkomstkällor. Här finns mer än 8500 kända historiska gruvdeponier. För en lång tid var det också en av världens största producenter av metaller, framförallt järn, men även basmetaller (bly, koppar, tenn och zink), silver och volfram.

Under efterkrigstiden minskade gruvindustrin dramatiskt. I slutet av 1900-talet fanns det bara några få gruvor kvar. Idag finns det tre aktiva gruvor i området: Garpenberg, Lovisagruvan och Zinkgruvan.

På grund av den ökande efterfrågan, från framförallt de asiatiska länderna, har förutsättningarna för bergsbruket under senare år drastiskt förändrats. Som ett resultat av denna utveckling har Bergslagen fått en helt ny uppmärksamhet.

Projektet Bergskraft Bergslagen
2004 gick ett antal kommuner, län, frivilligorganisationer och företag samman för att med gemensam styrka få fart på gruvindustrin i Bergslagen. EU-pengar söktes och projektet Bergskraft Bergslagen startade med Ljusnarsbergs kommun som projektledare.

Projektet pågick mellan 2007-2010 och resulterade bl a i att:

- omfattande strategiska nätverk byggdes, både nationellt och internationellt   - ca 120000 bergsbruks-relaterade dokument skannades och digitaliserades

- akademiska kontakter skapades, bl.a. med Örebro Universitet och Mälardalens Högskola
 
- ett fast laboratorium för analyser av metallhaltiga vatten m.m. byggdes upp

- kvinnligt nätverk skapades
 
- ett mobilt laboratorium för fältanalyser utrustades

Bergskraft 11•13
I januari 2011 startade det 3-åriga projektet Bergskraft 11•13. Projektet utgår ifrån den upparbetade och solida plattform som byggdes upp under tidigare projektperiod.

Bergskraft 11•13 har som övergripande mål att verka för att regionens resurser inom bergsbruket och relaterade områden nyttjas i större utsträckning och skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Bergskraft 11•13 kommer att arbeta inom tre samverkande områden:
- Bergsbruk
- Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö)
- Bergslagsregional Utvecklings- Strategier och Aktivitetsplaner (BUSA)

Mer detaljer om de olika områdena finns att läsa under fliken Bergskraft 11•13.

När projekttiden löper ut (år 2013) kommer en ekonomisk förening (Bergskraft Ekonomisk förening) att ta över och fortsätta arbetet med Bergskraft.AKTUELLT

2014-01-15
Bergskraft 11•13 - arbetet går vidare
Nyhetsbrev Dec 2013>>

2013-11-18
OBS!
Gruvligt! med Bergskraft 11•13
Mer information >>
Boka direkt >>

2013-07-08
Vad händer efter Bergskraft 11•13? Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev Juni 2013 >>

2013-05-06
"Gräver efter jobb"
NA Affärsliv, 2013-03-15 >>

2013-01-29
"Forskning om Högens hemligheter", läs om skolprojektet HögLösningar i Kvarntorp, www.kumlanytt.se>>

2013-01-04
Gruvnäringen behöver arbetskraft! Läs mer om kompetensbehov och kartläggning av utbildningsutbud under fliken Bergskraft 11•13 och Kompetensbehov >>

2012-12-14
Läs det senaste om Bergskraft 11•13
Nyhetsbrev Dec 2012 >>

2012-12-11
Två nya rapporter från Bergskrafts följeforskning har nu publicerats.
Läs mer på Bergskrafts Följeforskning >>

Till Nyhetsbrev arkiv >>

Till BK-Nytt >> Blogg

Tillväxtverket 2013-04-23