Min-Novation
Min-Novation är ett projekt med 12 partners i sex Östersjöländer inom EU-finansierade Baltic Sea Region Program: Polen, Tyskland, Norge, Sverige, Estland och Finland. Leadpartner för projektet är AGH-universitetet i Krakow, Polen.

Runt Östersjön finns idag Europas största producenter av metaller, mineraler och mineralbaserade produkter. Av de metaller som produceras i EU27-området så produceras hela 69 % av allt koppar, 60 % av allt bly, 42 % av allt zink, 91 % av allt järn, 53 % av allt guld och 91 % av allt silver i de tre länderna Sverige, Polen och Finland.

De äldre historiska deponierna utgör en dold råvaruresurs, men samtidigt ett stort miljöproblem eftersom den stora mängden metaller i avfallsdeponierna lakas ut och skapar stora lokala och regionala miljöproblem. De tekniska och ekonomiska möjligheterna att bättre utvinna dessa råvaror har successivt förbättrats.
Det finns idag en tillväxtpotential för små och medelstora företag som utvinner råvaror ur deponier samtidigt som de minskar den framtida miljöbelastningen.

Projektet Min-Novation skall bygga upp ett regionalt och internationellt nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och små och medelstora företag som är verksamma inom denna utvinning av råvaror från gruvverksamheten i Östersjöregionen.

Företagen i nätverket skall erbjudas möjlighet och teknisk/vetenskaplig hjälp att använda den nya tekniken för att uppnå ett bättre råvaruutnyttjande, en förbättrad lönsamhet samt ett bättre miljömässigt resultat.

• Om Min-Novation
• Min-Novation Special Newsletter
• Min-Novation SWOT analys av problem och möjligheter vid hantering av gruvavfall i Min- Novation partnerskapet
• Bullentin från Min-Novation 13 februari 2012

Kontakt Min-Novation:
Stefan Sädbom
Mobil: 070- 273 27 87
stefan.sadbom@bergskraft.se
Mattias Bäckström
Mobil: 072-721 57 02
mattias.backstrom@oru.se
Berndt Arvidsson, Regionförbundet Örebro
berndt.arvidsson@regionorebro.se


 

AKTUELLT

2014-01-15
Bergskraft 11•13 - arbetet går vidare
Nyhetsbrev Dec 2013>>

2013-11-18
OBS!
Gruvligt! med Bergskraft 11•13
Mer information >>
Boka direkt >>

2013-07-08
Vad händer efter Bergskraft 11•13? Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev Juni 2013 >>

2013-05-06
"Gräver efter jobb"
NA Affärsliv, 2013-03-15 >>

2013-01-29
"Forskning om Högens hemligheter", läs om skolprojektet HögLösningar i Kvarntorp, www.kumlanytt.se>>

2013-01-04
Gruvnäringen behöver arbetskraft! Läs mer om kompetensbehov och kartläggning av utbildningsutbud under fliken Bergskraft 11•13 och Kompetensbehov >>

2012-12-14
Läs det senaste om Bergskraft 11•13
Nyhetsbrev Dec 2012 >>

2012-12-11
Två nya rapporter från Bergskrafts följeforskning har nu publicerats.
Läs mer på Bergskrafts Följeforskning >>

Till Nyhetsbrev arkiv >>

Till BK-Nytt >> Blogg

Tillväxtverket 2013-04-23