HögLösningar
 

HögLösningar är ett projekt där elever på högstadiet forskar på de lokala miljöproblemen förknippade med Kvarntorpshögen i Kumla.

Bakgrund till projektidén:
- Kumla kommun har som ägare till Kvarntorpshögen ett stort intresse av eventuell miljöpåverkan från högen. Idag brinner högen, vattnet dunstar och inga stora mängder lakvatten bildas. Inom uppskattningsvis 50-100 år svalnar dock högen och vad händer då med lakvattnet?

- Intresset för naturvetenskapliga ämnen, i synnerhet kemi och matematik, sjunker bland landets ungdomar. Projektet syftar till att öka intresset för dessa ämnen i regioner där det ofta inte finns en tradition av att söka sig till högre studier.

Forskning som kommer att bedrivas av högstadieeleverna ska hålla en hög vetenskaplig nivå och kunna presenteras på internationella konferenser.

Vid Kvarntorps industriområde, vid foten av Kvarntorpshögen, ligger ”Forskningsstation Kvarntorp", en lokal anpassad för storskaliga miljökemiska tester. Lokalen ligger i direkt anslutning till Naturskolan i Kumla. HögLösningar kommer att kunna komplettera Naturskolan genom att ge ungdomarna en experiment- och analysfokuserad verksamhet inom det naturvetenskapliga området.

Experiment:
1. Material från Kvarntorpshögen samt eventuellt gruvavfall med sekundära utfällningar placeras i behållare (50 L) och lakas med olika mängd vatten i olika intervall.
2. Skiffer från Kvarntorpshögen lakas med olika temperaturer på lakvätskan.

För mer detaljer kring projektet läs Projektbeskrivning HögLösningar >>

Projektet har en Blogg där man kan följa utvecklingen av projektet och kika på lite bilder >> http://hoglosningar.blogg.se

Kontakt:
Lotta Sartz
Mobil: 072-721 57 01
lotta.sartz@bergskraft.se

AKTUELLT

2014-01-15
Bergskraft 11•13 - arbetet går vidare
Nyhetsbrev Dec 2013>>

2013-11-18
OBS!
Gruvligt! med Bergskraft 11•13
Mer information >>
Boka direkt >>

2013-07-08
Vad händer efter Bergskraft 11•13? Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev Juni 2013 >>

2013-05-06
"Gräver efter jobb"
NA Affärsliv, 2013-03-15 >>

2013-01-29
"Forskning om Högens hemligheter", läs om skolprojektet HögLösningar i Kvarntorp, www.kumlanytt.se>>

2013-01-04
Gruvnäringen behöver arbetskraft! Läs mer om kompetensbehov och kartläggning av utbildningsutbud under fliken Bergskraft 11•13 och Kompetensbehov >>

2012-12-14
Läs det senaste om Bergskraft 11•13
Nyhetsbrev Dec 2012 >>

2012-12-11
Två nya rapporter från Bergskrafts följeforskning har nu publicerats.
Läs mer på Bergskrafts Följeforskning >>

Till Nyhetsbrev arkiv >>

Till BK-Nytt >> Blogg

Tillväxtverket 2013-04-23