Om Bergskraft 1113
Bergslagen - definierad utifrån sina råvaror
Bergslagen som historisk, ekonomisk och socialt definierad region har uppstått som ett direkt resultat av den rika tillgången på mineral och metaller. Dessa mineraliska råvaror har varit basen för regionens samhällsutveckling sedan vikingatiden, men har sedan 1950-talet minskat i betydelse.

Mål Bergskraft 11•13
Trots att Bergslagen är en av Europas mineral- och metallrikaste regioner finns det i dag endast ett fåtal verksamheter där dessa resurser tas till vara. Målet för projektet Bergskraft 11•13 är att dessa resurser ska nyttjas i större utsträckning för tillväxt och därigenom ge nya arbetstillfällen:

- i direkt anslutning till utvinningen (i gruvor och stenbrott)
- i primär förädling av råvaran (anrikning, smältverk och förädling)
- i efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark
- inom relaterad industriell produktion (maskiner och utrustning för branschen)
- inom kringverksamheter såsom underhåll, transporter, service etc

Insatsområden
Bergskraft 11•13 kommer att arbeta inom tre samverkande insatsområden:
- Bergsbruk
- Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö)
- Bergslagens Utvecklings-, Strategi och Aktivitetsplaner (BUSA)

Läs mer om insatsområdena under respektive flik i menyn.
Fullständig projektbeskrivning i PDF-format >>


 

Kontakt:
Stefan Sädbom,
projektledare
Telefon: 0580- 805 03
Mobil: 070- 273 27 87
stefan.sadbom@bergskraft.se
Inger Sundblad,
projektekonom
Telefon: 0580-804 93
inger.sundblad@ljusnarsberg.se
Gunilla Pöchhacker,
projektadministratör
Telefon: 0580-805 14
Mobil: 070- 571 08 92
gunilla@bergskraft.se

 

AKTUELLT

2014-01-15
Bergskraft 11•13 - arbetet går vidare
Nyhetsbrev Dec 2013>>

2013-11-18
OBS!
Gruvligt! med Bergskraft 11•13
Mer information >>
Boka direkt >>

2013-07-08
Vad händer efter Bergskraft 11•13? Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev Juni 2013 >>

2013-05-06
"Gräver efter jobb"
NA Affärsliv, 2013-03-15 >>

2013-01-29
"Forskning om Högens hemligheter", läs om skolprojektet HögLösningar i Kvarntorp, www.kumlanytt.se>>

2013-01-04
Gruvnäringen behöver arbetskraft! Läs mer om kompetensbehov och kartläggning av utbildningsutbud under fliken Bergskraft 11•13 och Kompetensbehov >>

2012-12-14
Läs det senaste om Bergskraft 11•13
Nyhetsbrev Dec 2012 >>

2012-12-11
Två nya rapporter från Bergskrafts följeforskning har nu publicerats.
Läs mer på Bergskrafts Följeforskning >>

Till Nyhetsbrev arkiv >>

Till BK-Nytt >> Blogg

Tillväxtverket 2013-04-23