Original_2014_logga_webb.jpg flagga3.gif
bkbef_pilar.jpg

Geoinformation-Bergslagen-2.jpg
VÅRA

                   Skolprojekt          Injektering - VINNOVA       Geoinformation Bergslagen

                                                                                                         NYTT =>

PROJEKT och

                           MIN-NOVATION          eulogga2.jpg BK 11•13        Slaggberg

SAMARBETEN

                                   Forskningsstation               Hållbara

                                         Kvarntorp                   Bergslagen 

 

AKTUELLT

Augusti 2018

Uppdatering av hemsidan pågår

Juni 2016

Bergskraft sponsrar konferens om miljöforensik

Bergskraft är med och sponsrar en internationell konferens om miljöforensik - om föroreningars spridning, påverkan och reglering. Konferensen äger rum på Örebro slott den 27-30 juni 2016.

Länk till konferensens hemsida: www.inef2016.com

Maj 2016

Injektering i fullskala

Bergskraft Bergslagen AB kommer i slutet av maj att utöfra en fullskalig injektering av grönlutslam i en varpdeponi i Skelleftefältet. Tekniken har under ett decennium utvecklats av Bergskraft tillsammans med Örebro universitet, och tekniken ska nu verifieras i fullskala inom det VINNOVA-finansierade projektet "Testbäddar inom miljöteknikområdet".

2015-03-25

GRUVLIGT i Bergslagen 15 april

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening bjuder in till en kväll för att prata om Bergslagens gruvor, nutid och framtid. Vi träffas i Sessionssalen, Norbergs kommunhus kl 17:45. Deltagande är kostnadsfritt, men anmäl att du kommer till lotta.sartz@bergskraft.se, så att vi kan beräkna smörgåsar och kaffe. Välkommen!

Gruvligt i Bergslagen - inbjudan

2014-12-04

Stort VINNOVA-projekt beviljat!

Bergskraft Bergslagen AB har nyligen blivit beviljade medel från VINNOVAs utlysning "Testbäddar inom miljöteknikområdet". Projektet handlar om en fullskalig injektering av grönlutslam i en syraproducerande varpdeponi. Projektet kommer att pågå 2015-2017.

Länk till artikel i NA 2014-12-08

2014-12-01

Stefan på "Mines and Money", London

Bergskraft Bergslagen AB och Stockholm Business Alliance med flera medlemskommuner och några av de aktiva prospekteringsbolagen deltar just nu (1-5 december) i Mines and Money i London, en av världens viktigaste konferenser där bolag och investerare möts.
Ett tydligt budskap från analytiker på mässan är att världens behov av metaller ökar och även om delar av marknaden just nu svajar kraftigt är alla överens om att efterfrågan kommer att öka, varför blickarna nu åter riktas mot det område väster om Stockholm som en gång dominerade Europas gruvnäring. Sverige är en ledande gruvnation. Inom EU-27 är Sverige den största producenten av järnmalm och bly, den näst största producenten av zink och silver samt den tredje största producenten av guld.

Läs mer om SBA

Beställ en avhandling!

Lottas avhandling från 2010 med titeln: "Alkaline by-products as amendments for remediation of historic mine sites" går att få hemskickad kostnadsfritt. Skicka bara ett mail med adressuppgifter till lotta.sartz@bergskraft.se, så finns den snart i din brevlåda!

2014-09-16

Pris till HögLösningar och MiNaLösningar!

Hjaelmardagen-kombobild.png

Vid Hjälmarens Vattenvårdsförbunds årliga arrangemang Hjälmardagen tilldelades Lotta förbundets Vattenvårdspris för sitt arbete med skolprojekten MiNaLösningar och HögLösningar. Hjälmardagen hölls i år vid Naturskolan i Kvarntorp, Kumla.

Motiveringen lyder:

"Med stor kunskap och stort engagemang har Lotta Sartz arbetat med att få skolungdomar på högstadiet att bli delaktiga i vetenskaplig forskning kring processer och miljöproblem förknippade med olika miljöpåverkande områden i den kommun de bor. Hon har utifrån sitt projektledarskap i projekten HögLösningar och MiNaLösningar, genom sitt personliga engagemang och sin yrkesroll medverkat till att intresset för naturvetenskapliga ämnen i grundskolan ökat."

Länk till pressmeddelande

Lotta är inbjuden att tala vid Ash Trade Europe 2014 i Düsseldorf, Tyskland 22-23 maj!

Konferensen kommer att ta upp nya, innovativa sätt att ta tillvara på och använda askor. Bergskraft har under många år arbetat med att kombinera surt gruvavfall med restprodukter från andra industrier, däribland askor från kraftvärmeverk. Lottas presentation kommer att handla om hur möjligheterna för avsättning av askor ser ut inom detta område, hur kombinationer av aska och gruvavfall uppträder under olika förhållanden (kemiskt/fysikaliskt) samt vad som är viktigt att tänka på inför fullskaliga åtgärder av gruvavfallsområden.

http://www.gmiforum.com/ashtrade-europe-2014-speakers

Bergskraft Bergslagen AB  /  Fordonsgatan 4  /  692 71 Kumla